AWBZopleidingen.nl

De onderstaande vier kernelementen vormen het perspectief van de opleiding

Korte toelichting op de vier kernelementen:

✓ Kennis van wet- en regelgeving
Relevante zaken over de uitvoering van de AWBZ zijn bekend;
✓ Gebruik van systemen
Het gebruik van nieuwe of aangepaste systemen is geënt op de nieuwe situatie;
✓ Gespreksvaardigheid
Aangepaste gespreksdefinities zijn beschikbaar en bekend;
✓ Gedrag
Acceptatie van de verandering is een feit.